Til hovedinnhold

Nytt elektrisk anlegg

Har du større endringer i forbruket av strøm, eller det elektriske anlegget ditt er veldig gammelt, bør du vurdere et nytt elektrisk anlegg. I verste fall kan feil på det elektriske anlegget føre til brann eller store skader.

Derfor bør du installere nytt elektrisk anlegg

Gammelt elektrisk anlegg

Dersom du har et gammelt anlegg bør du vurdere å bytte det elektriske anlegget. Har du anlegg av typen som har tøykabler bør du vurdere det sterkt. Det er ikke dimensjonert for dagens forbruk.

Det er også en utfordring i mange hus fra 70-tallet at det er veldig få stikkontakter i husene. Skal du få huset opp til moderne standard bør du da vurdere å bytte det elektriske anlegget.

Du skal bygge om / utvide

Dersom du skal bygge om eller gjøre store endringer med bygget ditt så kan det være lurt å installere nytt elektrisk anlegg.

Elektriker kobler opp et nytt elektrisk anlegg i en eldre bolig. Foto.

Viktig å tenke på med det elektriske anlegget

Krav og regler

Det elektriske anlegget er det kun elektrikeren som kan installere, og det er en rekke regler og krav som gjelder. Det meste av dette er beskrevet i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Den sier i hovedsak at det elektriske anlegget skal være slik at det ikke er til fare for mennesker, dyr eller materielle verdier.  

Kan du installere nytt elektrisk anlegg selv?

Dette kan du gjøre selv

  • Kartlegge behovet ditt fremover, gjerne sammen med elektrikeren.

  • Sørge for at alt er enkelt tilgjengelig for elektrikeren, sånn at det ikke går unødvendig tid til venting og rydding.

Dette må elektrikeren gjøre

  • Elektrikeren står ansvarlig for at alt er korrekt, og må derfor i praksis gjøre alt som involverer deler som skal kobles til det elektriske anlegget.

Pris for å legge opp nytt elektrisk anlegg

Våre elektrikere kan gi deg et tilbud på et nytt elektrisk anlegg. Prisen er avhengig av blant annet størrelsen, hva du ønsker skal installeres, og tilgjengelighet til anlegget.

Få tilbud

Våre elektrikere kan gi deg et tilbud på nytt elektrisk anlegg.

Finn elektriker nå